top of page

FAALİYET ALANLARIMIZ

İş Kavramları olarak bugüne kadar müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılanma, dönüşüm, değişim, eğitim ve gelişim faaliyetleri tasarladık ve uyguladık. Bunu yaparken de müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarını ve kurum kültürünü (kurum içinde yaygın tutum ve davranışlar, alışkanlıklar, ritüeller, kurumun içerideki ve dışarıdaki imajı, hedefler, vizyon..) dikkate alarak, müşterilerimizin bu projeleri hayata geçirmesinde yardımcı olduk.


Bugüne dek Türkiye’de ve yurtdışında (özellikle CIS ülkeleri ve Avrupa’da) gerçekleştirdiğimiz projeler ile hizmet, GSM, finans ve perakende sektörlerinde, yerli ve çok uluslu müşterilerimize hizmet verdik. Bunun yanı sıra, yurtiçi ve yurtdışındaki Sivil Toplum Kuruluşları için de birçok proje gerçekleştirdik. Yurtiçi ve yurtışındaki çalışmalarımızla kazandığımız uzmanlığımız ve bize güç veren işbirliklerimiz, uluslararası platformdaki çalışmalarımıza ciddi anlamda katkı sağlamaktadır.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerde müşterilerimize sunduğumuz hizmet alanlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

bottom of page