top of page

İŞYERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ

İş Kavramları olarak, departmanların / birimlerin geleceklerinin tasarlanması veya yeniden yapılandırılması çalışmalarının yanısıra, çalışanların da kurumun yenilenen yapısına uyum sağlamalarına rehberlik etmeyi hedefliyoruz.

 

Bu rehberlik, kurum ve departman seviyesinde olmak üzere, aşağıdaki faaliyetleri kapsamaktadır:

 

Gelecek tasarımı, stratejilerin belirlenmesi: Vizyon, misyon, stratejik öncelikler, değerlerin oluşturulması. 
 
Hedeflerin indirgenmesi: Şirket hedeflerinin departmanlara, departman hedeflerinin bölümlere, bölüm hedeflerinin ise bireylere indirgenmesi. 
 
Eylem planlarının oluşturulması: Birey hedefleri doğrultusunda aksiyon planlarının oluşturulması.

Süreç analizi, ideal süreçlerin belirlenmesi: Şirket hedefleri doğrultusunda, şirket ya da departmanın mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi, ideal iş süreçlerinin tasarlanması, gelişim planlarının oluşturulması. 
  
Organizasyon tasarımı: Şirket hedefleri doğrultusunda, şirketin organizasyon yapısının ideal hale getirilmesi.

 

Satış / Hizmet kültürünün geliştirilmesi veya yeniden yapılandırılması: Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda iç ve dış satış/ hizmet odaklı çalışma kültürünün oluşturulması.

Ve tüm bu başlıkların ötesinde, sizin ihtiyacınız doğrultusunda, sizleri dinledikten ve anladıktan sonra birlikte tasarladığımız ve hayata geçirdiğimiz diğer projeler...

bottom of page