top of page

YETKİNLİK GELİŞTİRME

İş Kavramları olarak, kurumların istedikleri sonuçlara ulaşabilmeleri için çalışanlarının sonuç üretebilen, iletişim becerileri güçlü, yetkin, gözlenebilen davranışlar sergileyen kişiler olmaları gerektiğine inanıyoruz. 

 

Hem çalışanların bu “olmazsa olmaz beceriler” ile donatılmasını; hem de yöneticilerin bu becerileri gözlemleyecek, destekleyecek ve gelişimine katkı sağlayacak yetkinliklere sahip olmasını sağlamak amacıyla tasarladığımız programlarımız, aşağıda farklı yetkinlik grupları altında yer almaktadır:

 

Satış / Hizmet Yetkinliklerine Yönelik Programlar

 • Müşteri Odaklı Hizmet Kültürü Programı

 • İç Müşteri Memnuniyeti Programı

 • Gerçekle Karşılaşma Anı Programı

 • Yüzyüze Müşteri Hizmetleri Programı

 • Telefonda Hizmet Becerileri Programı

 • Alışa Rehberlik Programı

 • Davranışsal Satış Becerileri Programı

 • İleri Seviye Danışman Satıcı Eğitimi Programı

 • Müşteriyi Büyütme Programı

 • Telefonda Satış Becerileri Programı

İletişim / Kendini İfade / Sunuş Becerilerine Yönelik Programlar

 • İletişim Becerileri Programı

 • EQ - Duyguları Anlamak ve Duygularla Yönetmek Programı

 • Sonuç Odaklı Aktarım Programı

 • Sözlü ve Yazılı Raporlama Teknikleri Programı

 • Sunuş Becerileri Programı

 • Eğitimcinin Eğitimi

Yönetsel Yetkinliklere Yönelik Programlar (Kendini Yönetme / Başkalarını Yönetme)

 • Etkin Takım Yönetimi ve Liderlik Programı

 • Networking (İşbirliği Ağı Oluşturma) Programı

 • Performans Yönetimi Programı

 • Değişim Yönetimi Programı

Başkalarını Anlama ve Birlikte Sonuç Üretme Yetkinliklerine Yönelik Programlar

 • Birlikte Çalışma Becerileri Programı

 • Ortak Zamanı Yönetme Becerileri Programı

Kültürel Değişimi Yönetme Yetkinliklerine Yönelik Programlar

 • Değerleri Yaşama ve Yaşatma Programı

 

İK Yetkinliklerine Yönelik Programlar

 • Oryantasyon Programı

 • Workshop Tasarımı ve Yönetimi Programı

 • Sistem Geliştirme ve Süreç İyileştirme Programı

 • Yetkinliğe Dayalı İleri Seviye Mülakat Becerileri Programı

 • Koçluk Metodolojisi ile Mentorluk Programı 

bottom of page